คำแปล bravo แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bravo อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bravo แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bravo [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : ไชโย
Synonym : great, well done


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bravo mean?
The meaning of bravo .
1. bravo [noun]
Definition : a murderer (especially one who kills a prominent political figure) who kills by a surprise attack and often is hired to do the deed
Synonym : assassin, assassinator
ตัวอย่างประโยค
His assassins were hunted down like animals.
Assassinators of kings and emperors.

2. bravo [noun]
Definition : a cry of approval as from an audience at the end of great performance

3. bravo [verb]
Definition : applaud with shouts of `bravo' or `brava'


ETdict.com, Copyright ©