คำแปล breach แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ breach อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

breach แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. breach [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้แตก

2. breach [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รอยแตก
Synonym : crack


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does breach mean?
The meaning of breach .
1. breach [noun]
Definition : a failure to perform some promised act or obligation

2. breach [noun]
Definition : an opening (especially a gap in a dike or fortification)

3. breach [noun]
Definition : a personal or social separation (as between opposing factions)
Synonym : break, falling out, rift, rupture, severance
ตัวอย่างประโยค
They hoped to avoid a break in relations.

4. breach [verb]
Definition : act in disregard of laws, rules, contracts, or promises
Synonym : break, go against, infract, offend, transgress, violate
ตัวอย่างประโยค
Offend all laws of humanity.
Violate the basic laws or human civilization.
Break a law.
Break a promise.

5. breach [verb]
Definition : make an opening or gap in
Synonym : gap


ETdict.com, Copyright ©