คำแปล brochure แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ brochure อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

brochure แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. brochure [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แผ่นพับสำหรับโฆษณา
Synonym : booklet
คำที่เกี่ยวข้อง : สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does brochure mean?
The meaning of brochure .
1. brochure [noun]
Definition : a small book usually having a paper cover
Synonym : booklet, folder, leaflet, pamphlet


ETdict.com, Copyright ©