คำแปล broom แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ broom อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

broom แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. broom [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กวาด

2. broom [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ไม้กวาด
Synonym : besom

3. broom [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้าวฟ่าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does broom mean?
The meaning of broom .
1. broom [noun]
Definition : a cleaning implement for sweeping
bundle of straws or twigs attached to a long handle

2. broom [noun]
Definition : any of various shrubs of the genera Cytisus or Genista or Spartium having long slender branches and racemes of yellow flowers

3. broom [noun]
Definition : common Old World heath represented by many varieties
low evergreen grown widely in the northern hemisphere
Synonym : calluna vulgaris, heather, ling, scots heather

4. broom [verb]
Definition : sweep with a broom or as if with a broom
Synonym : sweep
ตัวอย่างประโยค
Sweep the crumbs off the table.
Sweep under the bed.

5. broom [verb]
Definition : finish with a broom


ETdict.com, Copyright ©