คำแปล browse แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ browse อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

browse แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. browse [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การอ่านคร่าวๆ
Synonym : skim

2. browse [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มองไปรอบ ๆ
คำที่เกี่ยวข้อง : ดูผ่านๆ

3. browse [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เล็ม
Synonym : graze
คำที่เกี่ยวข้อง : และเล็ม

4. browse [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเล็ม
คำที่เกี่ยวข้อง : การและเล็ม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does browse mean?
The meaning of browse .
1. browse [noun]
Definition : vegetation (such as young shoots, twigs, and leaves) that is suitable for animals to eat
ตัวอย่างประโยค
A deer needs to eat twenty pounds of browse every day.

2. browse [noun]
Definition : reading superficially or at random
Synonym : browsing

3. browse [noun]
Definition : the act of feeding by continual nibbling
Synonym : browsing

4. browse [verb]
Definition : shop around
not necessarily buying
Synonym : shop
ตัวอย่างประโยค
I don't need help, I'm just browsing.

5. browse [verb]
Definition : feed as in a meadow or pasture
Synonym : crop, graze, pasture, range
ตัวอย่างประโยค
The herd was grazing.

6. browse [verb]
Definition : look around casually and randomly, without seeking anything in particular
Synonym : surf
ตัวอย่างประโยค
Browse a computer directory.
Surf the internet or the world wide web.

7. browse [verb]
Definition : eat lightly, try different dishes
Synonym : graze
ตัวอย่างประโยค
There was so much food at the party that we quickly got sated just by browsing.


ETdict.com, Copyright ©