คำแปล brunch แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ brunch อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

brunch แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. brunch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาหารที่เป็นทั้งอาหารมื้อเช้าและกลางวันรวมกัน

2. brunch [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รับประทานอาหารที่รวมมื้อเช้าและกลางวันเข้าด้วยกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does brunch mean?
The meaning of brunch .
1. brunch [noun]
Definition : combination breakfast and lunch
usually served in late morning

2. brunch [verb]
Definition : eat a meal in the late morning
ตัวอย่างประโยค
We brunch in Sundays.


ETdict.com, Copyright ©