คำแปล buck แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ buck อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

buck แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. buck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สัตว์ตัวผู้
คำที่เกี่ยวข้อง : (ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น)

2. buck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์
คำที่เกี่ยวข้อง : จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ

3. buck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หนังสัตว์
คำที่เกี่ยวข้อง : (ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ )

4. buck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ชายรุ่นหนุ่ม
Synonym : fop

5. buck [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ของระดับชั้นที่ต่ำที่สุด (ทางทหาร)

6. buck [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระโดดขึ้นไปในอากาศทั้งสี่ขาและมีลักษณะหลังโค้งงอ (ใช้กับม้า)
Synonym : leap

7. buck [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)

8. buck [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พนัน
Synonym : gamble

9. buck [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สู้โดยใช้หัวชน

10. buck [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต่อต้าน (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : oppose
Antonym : support

11. buck [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต่อต้าน

12. buck [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฝ่าเข้าไป

13. buck [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลื่อย

14. buck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โครงที่ใช้สำหรับยึดไม้ที่เลื่อย

15. buck [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งต่อไปยัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ)

16. buck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี

17. buck [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ซักในน้ำยาเคมี

18. buck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า

19. buck [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)

20. buck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การพูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does buck mean?
The meaning of buck .
1. buck [noun]
Definition : a gymnastic horse without pommels and with one end elongated
used lengthwise for vaulting
Synonym : long horse, vaulting horse

2. buck [noun]
Definition : a piece of paper money worth one dollar
Synonym : clam, dollar, dollar bill, one dollar bill

3. buck [noun]
Definition : United States author whose novels drew on her experiences as a missionary in China (1892-1973)
Synonym : pearl buck, pearl sydenstricker buck

4. buck [noun]
Definition : a framework for holding wood that is being sawed
Synonym : horse, sawbuck, sawhorse

5. buck [noun]
Definition : mature male of various mammals (especially deer or antelope)

6. buck [verb]
Definition : to strive with determination
ตัวอย่างประโยค
John is bucking for a promotion.

7. buck [verb]
Definition : resist
Synonym : go against
ตัวอย่างประโยค
Buck the trend.

8. buck [verb]
Definition : move quickly and violently
Synonym : charge, shoot, shoot down, tear
ตัวอย่างประโยค
The car tore down the street.
He came charging into my office.

9. buck [verb]
Definition : jump vertically, with legs stiff and back arched
Synonym : hitch, jerk
ตัวอย่างประโยค
The yung filly bucked.


ETdict.com, Copyright ©