คำแปล buddy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ buddy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

buddy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. buddy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เพื่อนรัก
Synonym : fellow
คำที่เกี่ยวข้อง : คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does buddy mean?
The meaning of buddy .
1. buddy [noun]
Definition : a close friend who accompanies his buddies in their activities
Synonym : brother, chum, crony, pal, sidekick


ETdict.com, Copyright ©