คำแปล buffer zone แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ buffer zone อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

buffer zone แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term buffer zone was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does buffer zone mean?
The meaning of buffer zone .
1. buffer zone [noun]
Definition : a neutral zone between two rival powers that is created in order to diminish the danger of conflict
Synonym : buffer


ETdict.com, Copyright ©