คำแปล bust แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bust อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bust แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bust [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นม
Synonym : breast
คำที่เกี่ยวข้อง : หน้าอก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bust mean?
The meaning of bust .
1. bust [noun]
Definition : a complete failure
Synonym : fizzle, flop
ตัวอย่างประโยค
The play was a dismal flop.

2. bust [noun]
Definition : the chest of a woman
Synonym : female chest

3. bust [noun]
Definition : a sculpture of the head and shoulders of a person

4. bust [noun]
Definition : an occasion for excessive eating or drinking
Synonym : binge, bout, tear
ตัวอย่างประโยค
They went on a bust that lasted three days.

5. bust [verb]
Definition : ruin completely
Synonym : break
ตัวอย่างประโยค
He busted my radio!.

6. bust [verb]
Definition : search without warning, make a sudden surprise attack on
Synonym : raid
ตัวอย่างประโยค
The police raided the crack house.

7. bust [verb]
Definition : separate or cause to separate abruptly
Synonym : rupture, snap, tear
ตัวอย่างประโยค
The rope snapped.
Tear the paper.

8. bust [verb]
Definition : go to pieces
Synonym : break, fall apart, wear, wear out
ตัวอย่างประโยค
The lawn mower finally broke.
The gears wore out.
The old chair finally fell apart completely.

9. bust [verb]
Definition : break open or apart suddenly and forcefully
Synonym : burst
ตัวอย่างประโยค
The dam burst.

10. bust [adjective]
Definition : lacking funds
Synonym : broke, skint, stone-broke, stony-broke
ตัวอย่างประโยค
`skint' is a British slang term.


ETdict.com, Copyright ©