คำแปล busted แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ busted อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

busted แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. busted [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ถูกจับ
คำที่เกี่ยวข้อง : โดนจับกุม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does busted mean?
The meaning of busted .
1. busted [adjective]
Definition : out of working order (`busted' is an informal substitute for `broken')
Synonym : broken
ตัวอย่างประโยค
A broken washing machine.
The coke machine is broken.
The coke machine is busted.


ETdict.com, Copyright ©