คำแปล by no means แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ by no means อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

by no means แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. by no means [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ด้วยประการใดเลย
Synonym : by no means, not by any means, not in any way, absolutely not, not at all
คำที่เกี่ยวข้อง : มิใช่ใดๆเลย

2. by no means [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ไม่อย่างแน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีทาง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does by no means mean?
The meaning of by no means .
1. by no means [adverb]
Definition : definitely not
Synonym : not by a blame sight, not by a long sight
ตัวอย่างประโยค
The prize is by no means certain.
And that isn't all, not by a long sight.


ETdict.com, Copyright ©