คำแปล byron แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ byron อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

byron แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term byron was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does byron mean?
The meaning of byron .
1. byron [noun]
Definition : English romantic poet notorious for his rebellious and unconventional lifestyle (1788-1824)
Synonym : lord george gordon byron, sixth baron byron of rochdale


ETdict.com, Copyright ©