คำแปล candidate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ candidate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

candidate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. candidate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ท้าชิง
Synonym : compititor, petitioner, nominee
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้แข่งขัน

2. candidate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้สมัคร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does candidate mean?
The meaning of candidate .
1. candidate [noun]
Definition : a politician who is running for public office
Synonym : campaigner, nominee

2. candidate [noun]
Definition : someone who is considered for something (for an office or prize or honor etc.)
Synonym : prospect


ETdict.com, Copyright ©