คำแปล cardamom แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cardamom อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cardamom แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cardamom [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องเทศชนิดหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง : กระวาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cardamom mean?
The meaning of cardamom .
1. cardamom [noun]
Definition : rhizomatous herb of India having aromatic seeds used as seasoning
Synonym : cardamon, elettaria cardamomum

2. cardamom [noun]
Definition : aromatic seeds used as seasoning like cinnamon and cloves especially in pickles and barbecue sauces
Synonym : cardamon, cardamum


ETdict.com, Copyright ©