คำแปล catch out แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ catch out อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

catch out แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. catch out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : จับได้ว่าทำผิด (โกหก, ขี้โกงฯลฯ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does catch out mean?
The meaning of catch out .
1. catch out [verb]
Definition : trap
especially in an error or in a reprehensible act
Synonym : find out
ตัวอย่างประโยค
He was caught out.
She was found out when she tried to cash the stolen checks.


ETdict.com, Copyright ©