คำแปล charged แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ charged อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

charged แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term charged was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does charged mean?
The meaning of charged .
1. charged [adjective]
Definition : of a particle or body or system
having a net amount of positive or negative electric charge
ตัวอย่างประโยค
Charged particles.
A charged battery.

2. charged [adjective]
Definition : fraught with great emotion
Synonym : supercharged
ตัวอย่างประโยค
An atmosphere charged with excitement.
An emotionally charged speech.

3. charged [adjective]
Definition : supplied with carbon dioxide
Synonym : aerated

4. charged [adjective]
Definition : capable of producing violent emotion or arousing controversy
ตัวอย่างประโยค
The highly charged issue of abortion.


ETdict.com, Copyright ©