คำแปล charisma แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ charisma อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

charisma แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. charisma [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน
Synonym : personal appeal
คำที่เกี่ยวข้อง : พรสวรรค์

2. charisma [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสน่ห์
Synonym : charm, personal magnetism


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does charisma mean?
The meaning of charisma .
1. charisma [noun]
Definition : a personal attractiveness or interestingness that enables you to influence others
Synonym : personal appeal, personal magnetism


ETdict.com, Copyright ©