คำแปล charm แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ charm อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

charm แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. charm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การร่ายเวทย์มนตร์
คำที่เกี่ยวข้อง : การร่ายคาถา

2. charm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องรางของขลัง
Synonym : good luck charm
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องราง

3. charm [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง

4. charm [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้เสน่ห์
Synonym : influence, tempt
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้หลงใหล

5. charm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เวทย์มนตร์
Synonym : spell, magic spell
คำที่เกี่ยวข้อง : เวทย์, มนตร์, คาถา

6. charm [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา
Synonym : becharm
คำที่เกี่ยวข้อง : สะกดมนตร์

7. charm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสน่ห์
Synonym : appeal, appealingness
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเย้ายวนใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does charm mean?
The meaning of charm .
1. charm [noun]
Definition : attractiveness that interests or pleases or stimulates
Synonym : appeal, appealingness
ตัวอย่างประโยค
His smile was part of his appeal to her.

2. charm [noun]
Definition : a verbal formula believed to have magical force
Synonym : magic spell, magical spell, spell
ตัวอย่างประโยค
He whispered a spell as he moved his hands.
Inscribed around its base is a charm in Balinese.

3. charm [noun]
Definition : something believed to bring good luck
Synonym : good luck charm

4. charm [noun]
Definition : (physics) one of the six flavors of quark

5. charm [verb]
Definition : attract
cause to be enamored
Synonym : becharm, beguile, bewitch, captivate, capture, catch, enamor, enamour, enchant, entrance, fascinate, trance
ตัวอย่างประโยค
She captured all the men's hearts.

6. charm [verb]
Definition : control by magic spells, as by practicing witchcraft
Synonym : becharm

7. charm [verb]
Definition : protect through supernatural powers or charms

8. charm [verb]
Definition : induce into action by using one's charm
Synonym : influence, tempt
ตัวอย่างประโยค
She charmed him into giving her all his money.


ETdict.com, Copyright ©