คำแปล check in แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ check in อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

check in แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. check in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก
คำที่เกี่ยวข้อง : เช็คอิน

2. check in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เข้าทำงาน
Synonym : clock in
คำที่เกี่ยวข้อง : ลงเวลาทำงาน

3. check in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ส่งคืน
Antonym : check out


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does check in mean?
The meaning of check in .
1. check in [verb]
Definition : announce one's arrival, e.g. at hotels or airports
Synonym : sign in

2. check-in [noun]
Definition : the act of reporting your presence (as at an airport or a hotel)
Synonym : check-in

3. checkrein [noun]
Definition : a rein designed to keep the horse's head in the desired position
Synonym : bearing rein, checkrein


ETdict.com, Copyright ©