คำแปล chef แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ chef อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

chef แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. chef [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวหน้าพ่อครัว
Synonym : head cook


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does chef mean?
The meaning of chef .
1. chef [noun]
Definition : a professional cook


ETdict.com, Copyright ©