คำแปล chemistry แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ chemistry อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

chemistry แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. chemistry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณสมบัติทางเคมี

2. chemistry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิชาเคมี
Synonym : chemical science

3. chemistry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
Synonym : alchemy, interpersonal chemistry


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does chemistry mean?
The meaning of chemistry .
1. chemistry [noun]
Definition : the science of matter
the branch of the natural sciences dealing with the composition of substances and their properties and reactions
Synonym : chemical science

2. chemistry [noun]
Definition : the chemical composition and properties of a substance or object
ตัวอย่างประโยค
The chemistry of soil.

3. chemistry [noun]
Definition : the way two individuals relate to each other
Synonym : alchemy, interpersonal chemistry
ตัวอย่างประโยค
Their chemistry was wrong from the beginning -- they hated each other.
A mysterious alchemy brought them together.


ETdict.com, Copyright ©