คำแปล cherish แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cherish อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cherish แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cherish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รักและใส่ใจ
Synonym : care for, hold dear
คำที่เกี่ยวข้อง : ชื่นชม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cherish mean?
The meaning of cherish .
1. cherish [verb]
Definition : be fond of
be attached to
Synonym : care for, hold dear, treasure


ETdict.com, Copyright ©