คำแปล chief แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ chief อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

chief แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. chief [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้นำ
Synonym : leader, head
คำที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้า

2. chief [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มีอำนาจสูงสุด
Synonym : foremost, highest

3. chief [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สำคัญ
Synonym : main, leading
คำที่เกี่ยวข้อง : หลัก

4. chief [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : นาย
Synonym : guv'nor
คำที่เกี่ยวข้อง : เจ้านาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does chief mean?
The meaning of chief .
1. chief [noun]
Definition : a person who is in charge
Synonym : head, top dog
ตัวอย่างประโยค
The head of the whole operation.

2. chief [noun]
Definition : a person who exercises control over workers
Synonym : boss, foreman, gaffer, honcho
ตัวอย่างประโยค
If you want to leave early you have to ask the foreman.

3. chief [noun]
Definition : the head of a tribe or clan
Synonym : chieftain, headman, tribal chief

4. chief [adjective]
Definition : most important element
Synonym : main, master, primary, principal
ตัวอย่างประโยค
The chief aim of living.
The main doors were of solid glass.
The principal rivers of America.
The principal example.
Policemen were primary targets.
The master bedroom.
A master switch.


ETdict.com, Copyright ©