คำแปล child แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ child อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

child แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. child [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก

2. child [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เด็ก
Synonym : infant, baby

3. child [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลูก
Synonym : son, daughter


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does child mean?
The meaning of child .
1. child [noun]
Definition : a young person of either sex
Synonym : fry, kid, minor, nestling, nipper, shaver, small fry, tiddler, tike, tyke, youngster
ตัวอย่างประโยค
She writes books for children.
They're just kids.
`tiddler' is a British term for youngster.

2. child [noun]
Definition : a human offspring (son or daughter) of any age
Synonym : kid
ตัวอย่างประโยค
They had three children.
They were able to send their kids to college.

3. child [noun]
Definition : an immature childish person
Synonym : baby
ตัวอย่างประโยค
He remained a child in practical matters as long as he lived.
Stop being a baby!.

4. child [noun]
Definition : a member of a clan or tribe
ตัวอย่างประโยค
The children of Israel.


ETdict.com, Copyright ©