คำแปล chrome แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ chrome อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

chrome แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term chrome was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does chrome mean?
The meaning of chrome .
1. chrome [noun]
Definition : another word for chromium when it is used in dyes or pigments

2. chrome [verb]
Definition : plate with chromium
Synonym : chromium-plate
ตัวอย่างประโยค
Chrome bathroom fixtures.

3. chrome [verb]
Definition : treat with a chromium compound


ETdict.com, Copyright ©