คำแปล city แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ city อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

city แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. city [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พลเมืองทั้งหมด

2. city [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เมือง
Synonym : town, municipality, capital


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does city mean?
The meaning of city .
1. city [noun]
Definition : a large and densely populated urban area
may include several independent administrative districts
Synonym : metropolis, urban center
ตัวอย่างประโยค
Ancient Troy was a great city.

2. city [noun]
Definition : an incorporated administrative district established by state charter
ตัวอย่างประโยค
The city raised the tax rate.

3. city [noun]
Definition : people living in a large densely populated municipality
Synonym : metropolis
ตัวอย่างประโยค
The city voted for Republicans in 1994.


ETdict.com, Copyright ©