คำแปล civil แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ civil อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

civil แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. civil [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เกี่ยวกับพลเมือง

2. civil [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่มีวัฒนธรรม
Synonym : cultured, civilized


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does civil mean?
The meaning of civil .
1. civil [adjective]
Definition : applying to ordinary citizens as contrasted with the military
ตัวอย่างประโยค
Civil authorities.

2. civil [adjective]
Definition : not rude
marked by satisfactory (or especially minimal) adherence to social usages and sufficient but not noteworthy consideration for others
Synonym : polite
ตัวอย่างประโยค
Even if he didn't like them he should have been civil.

3. civil [adjective]
Definition : of or occurring within the state or between or among citizens of the state
ตัวอย่างประโยค
Civil affairs.
Civil strife.
Civil disobedience.
Civil branches of government.

4. civil [adjective]
Definition : of or relating to or befitting citizens as individuals
Synonym : civic
ตัวอย่างประโยค
Civil rights.
Civil liberty.
Civic duties.
Civic pride.

5. civil [adjective]
Definition : (of divisions of time) legally recognized in ordinary affairs of life
ตัวอย่างประโยค
The civil calendar.
A civil day begins at mean midnight.

6. civil [adjective]
Definition : of or in a condition of social order
ตัวอย่างประโยค
Civil peoples.


ETdict.com, Copyright ©