คำแปล closet แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ closet อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

closet แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. closet [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชั้น
Synonym : cabinet, cupboard
คำที่เกี่ยวข้อง : ตู้

2. closet [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เป็นส่วนตัว

3. closet [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องเล็กๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does closet mean?
The meaning of closet .
1. closet [noun]
Definition : a small room (or recess) or cabinet used for storage space
Synonym : cupboard

2. closet [noun]
Definition : a toilet in Britain
Synonym : loo, w.c., water closet

3. closet [noun]
Definition : a tall piece of furniture that provides storage space for clothes
has a door and rails or hooks for hanging clothes
Synonym : press, wardrobe

4. closet [noun]
Definition : a small private room for study or prayer

5. closet [verb]
Definition : confine to a small space, as for intensive work


ETdict.com, Copyright ©