คำแปล clothes แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ clothes อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

clothes แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. clothes [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสื้อผ้า
Synonym : clothing, garments, dress
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องแต่งกาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does clothes mean?
The meaning of clothes .
1. clothes [noun]
Definition : clothing in general
Synonym : apparel, dress, wearing apparel
ตัวอย่างประโยค
She was refined in her choice of apparel.
He always bought his clothes at the same store.
Fastidious about his dress.


ETdict.com, Copyright ©