คำแปล clown แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ clown อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

clown แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. clown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนโง่
Synonym : fool
คำที่เกี่ยวข้อง : คนเซ่อซ่า

2. clown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวตลก
Synonym : comedian, joker, buffoon, jester, harlequin, wag, antic, zany, droll

3. clown [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แสดงเป็นตัวตลก
Synonym : antic


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does clown mean?
The meaning of clown .
1. clown [noun]
Definition : a rude or vulgar fool
Synonym : buffoon

2. clown [noun]
Definition : a person who amuses others by ridiculous behavior
Synonym : buffoon, goof, goofball, merry andrew

3. clown [verb]
Definition : act as or like a clown
Synonym : antic, clown around


ETdict.com, Copyright ©