คำแปล coating แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ coating อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

coating แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. coating [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม
Synonym : layer, film

2. coating [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does coating mean?
The meaning of coating .
1. coating [noun]
Definition : a thin layer covering something
Synonym : coat
ตัวอย่างประโยค
A second coat of paint.

2. coating [noun]
Definition : a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance)
Synonym : finish, finishing
ตัวอย่างประโยค
The boat had a metallic finish.
He applied a coat of a clear finish.
When the finish is too thin it is difficult to apply evenly.

3. coating [noun]
Definition : a heavy fabric suitable for coats

4. coating [noun]
Definition : the work of applying something
Synonym : application, covering
ตัวอย่างประโยค
The doctor prescribed a topical application of iodine.
A complete bleach requires several applications.
The surface was ready for a coating of paint.


ETdict.com, Copyright ©