คำแปล cock แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cock อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cock แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cock [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ไก่ตัวผู้
Synonym : rooster, cockrel
คำที่เกี่ยวข้อง : นกตัวผู้

2. cock [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ง้างนกสับ
คำที่เกี่ยวข้อง : ง้างนกสับเตรียมยิง

3. cock [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินวางท่า
Synonym : swagger, prance, strut
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินวางมาด

4. cock [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งขาตั้งเตรียมถ่ายรูป

5. cock [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งชัน
คำที่เกี่ยวข้อง : ตั้งขึ้น, ทำให้ตั้งขึ้น

6. cock [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นกสับของปืน

7. cock [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวก๊อก
Synonym : faucet, stopcock
คำที่เกี่ยวข้อง : ก๊อกน้ำ

8. cock [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวหน้า
Synonym : leader, chief person
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำ

9. cock [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อวัยวะเพศชาย (คำสแลงและคำต้องห้าม)
Synonym : penis

10. cock [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กอง (เมล็ดข้าวหรือกองฟาง)
Synonym : heap, pile, stack

11. cock [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คำเรียกผู้ชาย

12. cock [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : อวัยวะเพศชาย

13. cock [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ไร้สาระ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cock mean?
The meaning of cock .
1. cock [noun]
Definition : obscene terms for penis
Synonym : dick, pecker, peter, prick, putz, shaft, tool

2. cock [noun]
Definition : faucet consisting of a rotating device for regulating flow of a liquid
Synonym : stopcock, turncock

3. cock [noun]
Definition : the part of a gunlock that strikes the percussion cap when the trigger is pulled
Synonym : hammer

4. cock [noun]
Definition : adult male chicken
Synonym : rooster

5. cock [noun]
Definition : adult male bird

6. cock [verb]
Definition : tilt or slant to one side
ตัวอย่างประโยค
Cock one's head.

7. cock [verb]
Definition : set the trigger of a firearm back for firing

8. cock [verb]
Definition : to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others
Synonym : prance, ruffle, sashay, strut, swagger, tittup
ตัวอย่างประโยค
He struts around like a rooster in a hen house.


ETdict.com, Copyright ©