คำแปล cocktail แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cocktail อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cocktail แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cocktail [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องดื่มเหล้าผสมผลไม้
คำที่เกี่ยวข้อง : ค็อกเทล

2. cocktail [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เล็กๆ
Synonym : small

3. cocktail [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาหารเรียกน้ำย่อย
Synonym : appetiser, appetizer


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cocktail mean?
The meaning of cocktail .
1. cocktail [noun]
Definition : a short mixed drink

2. cocktail [noun]
Definition : an appetizer served as a first course at a meal


ETdict.com, Copyright ©