คำแปล cognitive แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cognitive อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cognitive แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cognitive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้

2. cognitive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cognitive mean?
The meaning of cognitive .
1. cognitive [adjective]
Definition : of or being or relating to or involving cognition
ตัวอย่างประโยค
Cognitive psychology.
Cognitive style.


ETdict.com, Copyright ©