คำแปล collaboration แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ collaboration อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

collaboration แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. collaboration [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเป็นไส้ศึก
Synonym : quislingism

2. collaboration [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การร่วมมือ
Synonym : alliance, cooperation, teamwork


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does collaboration mean?
The meaning of collaboration .
1. collaboration [noun]
Definition : act of working jointly
Synonym : coaction
ตัวอย่างประโยค
They worked either in collaboration or independently.

2. collaboration [noun]
Definition : act of cooperating traitorously with an enemy that is occupying your country
Synonym : collaborationism, quislingism


ETdict.com, Copyright ©