คำแปล collate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ collate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

collate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. collate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เปรียบเทียบ
Synonym : compare, relate


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does collate mean?
The meaning of collate .
1. collate [verb]
Definition : compare critically
of texts

2. collate [verb]
Definition : to assemble in proper sequence
ตัวอย่างประโยค
Collate the papers.


ETdict.com, Copyright ©