คำแปล college แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ college อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

college แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. college [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุก (คำสแลง)

2. college [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิทยาลัย
Synonym : institute, campus
คำที่เกี่ยวข้อง : โรงเรียนเฉพาะสาขาวิชา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does college mean?
The meaning of college .
1. college [noun]
Definition : the body of faculty and students of a college

2. college [noun]
Definition : an institution of higher education created to educate and grant degrees
often a part of a university

3. college [noun]
Definition : a complex of buildings in which an institution of higher education is housed


ETdict.com, Copyright ©