คำแปล come across แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ come across อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

come across แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. come across [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้น
Synonym : occur, take place, happen
คำที่เกี่ยวข้อง : ผ่านเข้ามา

2. come across [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : พบโดยบังเอิญ
Synonym : encounter
คำที่เกี่ยวข้อง : บังเอิญเจอ

3. come across [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : พบโดยบังเอิญ

4. come across [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ข้าม (ถนน, แม่น้ำฯลฯ)
Synonym : come over
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินข้าม

5. come across [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับจาก
Synonym : come over

6. come across [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ผ่าน (สถานที่)
Synonym : go across

7. come across [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : พบโดยบังเอิญ
Synonym : happen on

8. come across [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้นในใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ก่อตัวขึ้นในใจ, ผุดขึ้นมา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does come across mean?
The meaning of come across .
1. come across [verb]
Definition : find unexpectedly
Synonym : attain, chance on, chance upon, come upon, discover, fall upon, happen upon, light upon, strike
ตัวอย่างประโยค
The archeologists chanced upon an old tomb.
She struck a goldmine.
The hikers finally struck the main path to the lake.

2. come across [verb]
Definition : be perceived in a certain way
make a certain impression

3. come across [verb]
Definition : come together
Synonym : encounter, meet, run across, run into, see
ตัวอย่างประโยค
I'll probably see you at the meeting.
How nice to see you again!.

4. come across [verb]
Definition : communicate the intended meaning or impression
Synonym : come over
ตัวอย่างประโยค
He came across very clearly.

5. come across [verb]
Definition : be received or understood
Synonym : resonate


ETdict.com, Copyright ©