คำแปล committee แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ committee อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

committee แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. committee [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คณะกรรมการ
Synonym : board, council


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does committee mean?
The meaning of committee .
1. committee [noun]
Definition : a special group delegated to consider some matter
Synonym : commission
ตัวอย่างประโยค
A committee is a group that keeps minutes and loses hours.

2. committee [noun]
Definition : a self-constituted organization to promote something
Synonym : citizens committee


ETdict.com, Copyright ©