คำแปล completed แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ completed อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

completed แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term completed was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does completed mean?
The meaning of completed .
1. completed [adjective]
Definition : successfully completed or brought to an end
Synonym : accomplished, realised, realized
ตัวอย่างประโยค
His mission accomplished he took a vacation.
The completed project.
The joy of a realized ambition overcame him.

2. completed [adjective]
Definition : (of a marriage) completed by the first act of sexual intercourse after the ceremony

3. completed [adjective]
Definition : caught
ตัวอย่างประโยค
A completed forward pass.


ETdict.com, Copyright ©