คำแปล compulsory แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ compulsory อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

compulsory แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. compulsory [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่จำเป็นต้องทำ
Synonym : obligatory, required

2. compulsory [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่บังคับ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does compulsory mean?
The meaning of compulsory .
1. compulsory [adjective]
Definition : required by rule
Synonym : mandatory, required
ตัวอย่างประโยค
In most schools physical education is compulsory.
Attendance is mandatory.
Required reading.


ETdict.com, Copyright ©