คำแปล cone แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cone อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cone แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cone [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กรวย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cone mean?
The meaning of cone .
1. cone [noun]
Definition : any cone-shaped artifact

2. cone [noun]
Definition : a shape whose base is a circle and whose sides taper up to a point
Synonym : cone shape, conoid

3. cone [noun]
Definition : cone-shaped mass of ovule- or spore-bearing scales or bracts
Synonym : strobile, strobilus

4. cone [noun]
Definition : a visual receptor cell in the retina that is sensitive to bright light and to color
Synonym : cone cell, retinal cone

5. cone [verb]
Definition : make cone-shaped
ตัวอย่างประโยค
Cone a tire.


ETdict.com, Copyright ©