คำแปล confidential แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ confidential อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

confidential แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. confidential [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เป็นความลับ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does confidential mean?
The meaning of confidential .
1. confidential [adjective]
Definition : entrusted with private information and the confidence of another
ตัวอย่างประโยค
A confidential secretary.

2. confidential [adjective]
Definition : (of information) given in confidence or in secret
Synonym : secret
ตัวอย่างประโยค
This arrangement must be kept confidential.
Their secret communications.

3. confidential [adjective]
Definition : denoting confidence or intimacy
ตัวอย่างประโยค
A confidential approach.
In confidential tone of voice.

4. confidential [adjective]
Definition : the level of official classification for documents next above restricted and below secret
available only to persons authorized to see documents so classified


ETdict.com, Copyright ©