คำแปล configuration แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ configuration อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

configuration แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. configuration [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โครงร่างภายนอก
Synonym : form, shape


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does configuration mean?
The meaning of configuration .
1. configuration [noun]
Definition : an arrangement of parts or elements
Synonym : constellation
ตัวอย่างประโยค
The outcome depends on the configuration of influences at the time.

2. configuration [noun]
Definition : any spatial attributes (especially as defined by outline)
Synonym : conformation, contour, form, shape
ตัวอย่างประโยค
He could barely make out their shapes.


ETdict.com, Copyright ©