คำแปล confirm แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ confirm อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

confirm แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. confirm [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้มั่นคง
Synonym : make firm, strengthen
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้แข็งแรง

2. confirm [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยืนยัน
คำที่เกี่ยวข้อง : พิสูจน์ว่าจริง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does confirm mean?
The meaning of confirm .
1. confirm [verb]
Definition : establish or strengthen as with new evidence or facts
Synonym : affirm, corroborate, substantiate, support, sustain
ตัวอย่างประโยค
His story confirmed my doubts.
The evidence supports the defendant.

2. confirm [verb]
Definition : strengthen or make more firm
Synonym : reassert
ตัวอย่างประโยค
The witnesses confirmed the victim's account.

3. confirm [verb]
Definition : make more firm
ตัวอย่างประโยค
Confirm thy soul in self-control!.

4. confirm [verb]
Definition : support a person for a position
ตัวอย่างประโยค
The Senate confirmed the President's candidate for Secretary of Defense.

5. confirm [verb]
Definition : administer the rite of confirmation to
ตัวอย่างประโยค
The children were confirmed in their mother's faith.


ETdict.com, Copyright ©