คำแปล correction แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ correction อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

correction แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. correction [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแก้ไข
Synonym : revision, revising, improvement
คำที่เกี่ยวข้อง : การตรวจแก้

2. correction [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การลงโทษ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does correction mean?
The meaning of correction .
1. correction [noun]
Definition : the act of offering an improvement to replace a mistake
setting right
Synonym : rectification

2. correction [noun]
Definition : a quantity that is added or subtracted in order to increase the accuracy of a scientific measure
Synonym : fudge factor

3. correction [noun]
Definition : something substituted for an error

4. correction [noun]
Definition : a rebuke for making a mistake
Synonym : chastening, chastisement

5. correction [noun]
Definition : a drop in stock market activity or stock prices following a period of increases
ตัวอย่างประโยค
Market runups are invariably followed by a correction.

6. correction [noun]
Definition : the act of punishing
Synonym : discipline
ตัวอย่างประโยค
The offenders deserved the harsh discipline they received.

7. correction [noun]
Definition : treatment of a specific defect
ตัวอย่างประโยค
The correction of his vision with eye glasses.


ETdict.com, Copyright ©