คำแปล correspondence แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ correspondence อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

correspondence แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. correspondence [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การติดต่อกันทางจดหมาย

2. correspondence [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสอดคล้อง
Synonym : agreement, conformity
คำที่เกี่ยวข้อง : ความลงรอยกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does correspondence mean?
The meaning of correspondence .
1. correspondence [noun]
Definition : communication by the exchange of letters

2. correspondence [noun]
Definition : compatibility of observations
Synonym : agreement
ตัวอย่างประโยค
There was no agreement between theory and measurement.
The results of two tests were in correspondence.

3. correspondence [noun]
Definition : the relation of corresponding in degree or size or amount
Synonym : commensurateness, proportionateness

4. correspondence [noun]
Definition : (mathematics) an attribute of a shape or relation
exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane
Synonym : balance, symmetricalness, symmetry

5. correspondence [noun]
Definition : similarity by virtue of corresponding
Synonym : parallelism


ETdict.com, Copyright ©