คำแปล country แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ country อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

country แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. country [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับชีวิตชนบท
Synonym : rural, rustic
คำที่เกี่ยวข้อง : บ้านนอก, ลูกทุ่ง

2. country [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประชาชนในประเทศ

3. country [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประเทศ
Synonym : state, land

4. country [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พื้นที่ทำการเกษตร
Synonym : farmland, farming district

5. country [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภูมิลำเนา
Synonym : homeland, native
คำที่เกี่ยวข้อง : ถิ่นที่อยู่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does country mean?
The meaning of country .
1. country [noun]
Definition : a politically organized body of people under a single government
Synonym : body politic, commonwealth, land, nation, res publica, state
ตัวอย่างประโยค
The state has elected a new president.
African nations.
Students who had come to the nation's capitol.
The country's largest manufacturer.
An industrialized land.

2. country [noun]
Definition : the territory occupied by a nation
Synonym : land, state
ตัวอย่างประโยค
He returned to the land of his birth.
He visited several European countries.

3. country [noun]
Definition : the people who live in a nation or country
Synonym : land, nation
ตัวอย่างประโยค
A statement that sums up the nation's mood.
The news was announced to the nation.
The whole country worshipped him.

4. country [noun]
Definition : an area outside of cities and towns
Synonym : rural area
ตัวอย่างประโยค
His poetry celebrated the slower pace of life in the country.

5. country [noun]
Definition : a particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography)
Synonym : area
ตัวอย่างประโยค
It was a mountainous area.
Bible country.


ETdict.com, Copyright ©