คำแปล coupling แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ coupling อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

coupling แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. coupling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเชื่อมต่อ

2. coupling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การมีเพศสัมพันธ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does coupling mean?
The meaning of coupling .
1. coupling [noun]
Definition : a connection (like a clamp or vise) between two things so they move together
Synonym : yoke

2. coupling [noun]
Definition : a mechanical device that serves to connect the ends of adjacent objects
Synonym : coupler

3. coupling [noun]
Definition : the act of pairing a male and female for reproductive purposes
Synonym : conjugation, mating, pairing, sexual union, union
ตัวอย่างประโยค
The casual couplings of adolescents.
The mating of some species occurs only in the spring.


ETdict.com, Copyright ©